Landelijke beoordelingsdag


De Landelijke Beoordelingsdag 2019 is een evenement dat elk jaar in het najaar wordt gehouden. Dit jaar werd de dag op 28 november voor de 14e keer georganiseerd door DG Water en Bodem i.s.m. RWS dienst Water, Verkeer en Leefomgeving in Congrescentrum 1931 te Den Bosch. De focus ligt op de integratie van het beoordelings- en ontwerpinstrument en de stand van zaken van de huidige beoordelingsronde. Het thema was dit jaar: ‘Een gedragen oordeel bij de beoordeling en ontwerp’. De inhoud staat centraal op deze dagen, de ca. 230 betrokkenen werden geïnformeerd over de ontwikkelingen op hun vakgebied. Maar naast de zakelijke, inhoudelijke setting, is het een dag waarop vakgenoten elkaar ontmoeten en elkaar bijpraten. BureauMK heeft opdrachtgever ondersteunend bij het vormgeven van het programma met aandacht voor netwerkmogelijkheden, een passende afsluiting, vastlegging, een prijsuitreiking en de workshops. Naast het complete registratietraject, mailings versturen en ontvangst op de dag zelf, regelen van informatiemarkt en prijzen, hebben we alles tot in de puntjes met de locatie afgestemd zodat deelnemers een top middag konden beleven, sprekers konden doen waar zij goed in zijn en de opdrachtgever ontzorgd was!