Landelijke WOW-dagen


Platform WOW is een platform voor weg- en waterwegbeheerders. Een keer in de twee jaar organiseren zij de week van de WOW-factor waarin ontmoeten centraal staat. Dit door middel van het aanbieden van webinars, samenwerkingen tussen Young Professionals, meeloopdagen en het netwerkdiner. De landelijke WOW-dag is hét congres waar deze beheerders elkaar ontmoeten. 

Landelijke WOW-dag 2019

Op 19 september 2019 was het tijd voor de landelijke dag waar ca. 400 weg- en waterwegbeheerders elkaar ontmoeten. De dag was gevuld met plenaire sprekers, een geanimeerd panelgesprek, de WOW-universities en 2 workshoprondes met elk ca. 14 workshops. Interactie en activiteit waren van belang bij de invulling van het programma. bureauMK heeft programma-advies gegeven, vormen workshops en interactie aangedragen, contact onderhouden met de sprekers, dagvoorzitter en afsluitende act, het gehele digitale registratietraject verzorgd incl. uitnodigingen, bevestigingen en natuurlijk waren we weer met printers en tablets aanwezig om de ontvangst efficiënt en duurzaam te laten verlopen en opdrachtgever, deelnemers en sprekers te ontzorgen. De deelnemers hadden zich voor de workshops aangemeld via het registratiesysteem en opdrachtgever en sprekers werden tussentijds op de hoogte gehouden van hun aanmeldingen. Met de locatie hebben wij afstemming gedaan omtrent alle logistieke benodigdheden, opstellingen van de zalen, informatiemarkt en ieders wensen. De catering sloot aan bij de look en feel van de dag. Duurzaam, genoeg vegetarisch in een informele setting. Rondom het cateringplein vond alles plaats, zoals de informatiemarkt, de VR experience en er was voldoende ruimte voor alle gasten. Einde dag verstuurde bureauMK de door hen opgestelde digitale evaluatie aan deelnemers, die week daarop uitgewerkt en aangeleverd aan Platform WOW. De avond voor de WOW-dag waren we ook in touw, toen was het netwerkdiner in Mariënhof Amersfoort waar wij de afstemming voor hebben gedaan m.b.t. de invulling voor de ontvangst en diner, aantallen en techniek. Het afrondende evaluatiegesprek was de bevestiging van een goede en prettige samenwerking welke geleid heeft tot deze mooie landelijke WOW-dag 2019!

Foto's door: B Foto

Landelijke WOW-dag 2017

De week van 2 tot en met 6 oktober stond in het teken van de WOW-factor. Deze werd georganiseerd door Platform WOW (Rijkswaterstaat). Naast meeloopdagen, webinars en een Young Professional Challenge vond die week op 5 oktober de 10e Landelijke WOW-dag plaats. Een dag die in het teken stond van kennis delen, ontmoeten en netwerken voor meer dan 400 deelnemers met dit jaar de thema’s; Samenwerken, Innovatie en Duurzaamheid. Aan deze doelen en thema’s hebben wij samen gewerkt met Platform WOW in opdracht van 7Beaufort. Hierbij is niet alleen gelet op het programma, maar ook op werkvormen, aankleding en entertainment waardoor de doelen ondersteund werden en als een rode draad door de dag heen liepen. Door de juiste samenstelling van het programma, de verschillende onderdelen goed op elkaar af te stemmen en door het programma te weven en heldere communicatie was de landelijke WOW-dag 2017 een succes!

Fotografie door Caroline van der Vecht Fotografie