IG Symposium


Op 11 januari 2018 organiseerden wij in samenwerking met Instituut Gak een bijzonder symposium. Het was bijzonder omdat Boudien Krol en haar pensioen centraal stonden. Zij was als programma coördinator jarenlang werkzaam bij Instituut Gak en voor ons sinds een aantal jaren contactpersoon voor de organisatie van diverse bijeenkomsten. Voor ons speciaal om hier deel van uit te mogen maken!

 

De bijeenkomst had als thema ‘De verdeling van arbeidsfitheid op weg naar pensioen: voor iedereen gelijk?’ Een logische keuze gezien de persoon die centraal stond en passend bij een aantal onderzoeken die door Instituut Gak gesubsidieerd worden. Het programma is samen met de dagvoorzitter, bevriende collega’s en sprekers tot stand gekomen.

 

bureauMK heeft deel uit mogen maken van het gehele traject: van ideeën en advies voor het programma, locatie- en cateringkeuze, techniek afstemmen met sprekers en locatie tot en met de registratie vooraf en de ontvangst van de deelnemers op de dag zelf. Sterke presentaties en tafelgesprekken, mooie speeches en een prachtig afscheidslied, met input van vrienden en genodigden van Boudien, gemaakt door Dominique Engers maakten de dag compleet en hebben Boudien Krol een dag bezorgd om niet te vergeten!