Regiobijeenkomsten drones en kleine luchtvaart boven N2000 gebieden


Voor een project van DGLM over drones en kleine luchtvaart boven N2000 gebieden, zijn wij benaderd om de logistieke organisatie voor drie regiobijeenkomsten te verzorgen. Deze regiobijeenkomsten werden georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincies, de dronesector en kennisinstituten en vonden verspreid over het land plaats op bijzondere locaties als voormalig vliegbasis Unmanned Valley in Valkenburg, High Tech Campus Eindhoven en Dronehub Groningen Airport-RLS 1957. 

 

De doelgroep van de regiobijeenkomsten waren specialisten bij provincies en overheden die betrokken zijn bij drones, kleine luchtvaart en N2000 gebieden. Tijdens de middagen was het doel om de verschillende groepen met elkaar in gesprek te laten gaan en ervaringen uit te wisselen. Voor praktijkervaring waren er tijdens de middag belevingsvluchten met verschillende drones en na afloop een netwerkborrel. BureauMK heeft meegedacht over opzet van het programma, de logistieke coördinatie op zich genomen, de contacten met de locaties onderhouden, afstemming met sprekers, registratie en mailingen verzorgd en het overall overzicht bewaart voor iedereen. 

 

Klik hier voor een verslag van de eerste bijeenkomst.