RWS Directiedag TTM


De RWS Directiedag Techniek en Technisch Management is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst en dit jaar heeft bureauMK, in opdracht van 7Beaufort, de organisatie ondersteund. De dag moest er een worden waarbij de deelnemers zowel plenair als in de sessies geïnformeerd, geprikkeld, vermaakt en uitgedaagd werden. De projectgroep was al een aantal weken in voorbereiding over de inhoud, maar hoe dat nu allemaal bij elkaar te brengen en te structureren? Daar heeft bureauMK bij ondersteunt, alle ideeën bij elkaar, structuur aanbrengen in het aanbod van workshops, advies geven over mogelijkheden in de zalen en vormen voor deze workshops, bepalen waar nog de ‘gaten’ zaten en hier actie op ondernemen. Daarnaast is er veel contact met LEF geweest in de voorbereiding. Marinda Hall was de facilitator van de dag, door haar ervaring met LEF en haar professionaliteit, konden we elkaar goed aanvullen en is de locatie met al zijn mogelijkheden, perfect benut. Naast alle logistieke zaken en programma-advies, heeft bureauMK zich beziggehouden met het uitnodigingstraject, de registratie vooraf en ter plekke, het contacten en informeren van sprekers en deelnemers, de evaluatie en nog meer. Samen met het projectteam vanuit Rijkswaterstaat en Marinda Hall is er door bureauMK een dag neergezet waar met een goed gevoel op teruggekeken kan worden door deelnemers en organisatie.