Symposium Human Factors Rijkswaterstaat


Op 19 maart was Congres- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht de locatie waar Rijkswaterstaat en gerelateerde organisaties samen kwamen om het te hebben over de Human Factors. Dit symposium had als thema 'Situatie gewijzigd? Het is maar tijdelijk!' en werd georganiseerd voor en door RWS. Met circa 100 deelnemers en sprekers hebben we het gehad over de Human Factors bij tijdelijke situaties op de vaarweg en de weg, bijvoorbeeld bij werk-in-uitvoering situaties: hoe ervaren alle betrokken partijen dit en wat zijn aandachtspunten? bureauMK heeft, in opdracht van 7Beaufort, ondersteund bij de organisatie van het symposium. Zij hebben de passende locatie gezocht, gecontracteerd en contacten met hen onderhouden, het uitnodigings- en registratietraject verzorgd, gezorgd dat er een boeiend, inhoudelijk en sfeer-vertellend verslag kwam van de dag (door Christie Manintveld), contacten onderhouden over logistieke zaken met sprekers en advies gegeven omtrent programma-opbouw en inhoud en vorm van de workshops. Een geslaagde dag voor organisatie, sprekers en deelnemers!