Iconic Houses Conferences


In het voorjaar van 2019 maakten wij kennis met Natascha Drabbe van Iconic Houses, oprichter en directeur van een internationale non-profit organisatie dat architectonisch belangrijke huizen verbindt met kunstenaarswoningen en studio's uit de 20e eeuw die als huismuseum voor het publiek toegankelijk zijn. Daarnaast is zij eigenaar van het Van Schijndel huis in Utrecht. Na het organiseren van de Iconic Houses Conferences op ander plekken van de wereld, was in juni 2020 Nederland aan de beurt. Natascha vroeg ons na een eerste kennismaking een voorstel te schrijven en dat was het begin van de samenwerking.

 

Iconic Houses Conference 2020 was een bijzonder project. Een nieuwe wereld ging voor ons open, mede door het bezoeken van architecten en architectonisch belangrijke huizen. Er moesten locaties gevonden worden waar de conferentie en bijbehorende kleinere bijeenkomsten en recepties gehouden werden, op diverse locaties moest er catering komen, hotels en bussen moesten geregeld worden en verschillende internationale doelgroepen moesten zich via een formulier registreren. De voorbereidingen waren in volle gang toen ineens door Corona het hele roer om moest. 

 

In de eerste instantie dachten we de conferentie nog uit te kunnen stellen, maar in de loop van het jaar werd duidelijk dat het geen optie was. Een hard gelag, zeker voor Iconic Houses zelf. Toen duidelijk werd dat ook in 2021 geen mogelijkheid was om een live conferentie te organiseren, besloot Natascha niet bij de pakken neer te gaan zitten maar een Iconic Houses online conferentie te organiseren, ‘Pioneers of the Dutch Modern House’. Er werden 5 online bijeenkomsten op donderdagen in september 2021 gepland om leden en geïnteresseerden te laten kennismaken met de Nederlandse architectuur, de ontwikkelingen en innovaties door vooruitstrevende architecten, de impact die zij gehad hebben en om de verbinding tussen professionals van museumhuizen te versterken. Het resulteerde in een succesvolle reeks online bijeenkomsten waar bureauMK aan heeft mogen meedenken en meewerken op het gebied van communicatie, registratie en we fungeerden als side-kick van Natascha Drabbe tijdens de online uitzendingen.

 

Juni 2023 is er weer een live Iconic Houses Conference, niet in Nederland maar in Tsjechië. Voor deze editie hebben we de conferentie website opgezet en verzorgen we de registratie en deels communicatie. 

 

Al met al is dit een bijzondere samenwerking geworden omdat alles anders werd dan we ooit hadden bedacht toen we begonnen aan dit project. En dat we nu, een aantal jaren verder, blijven samenwerken en Iconic Houses ons weet te vinden als er een conferentie georganiseerd moet worden, online of offline!