Internationale Netwerkdag


Donderdag 28 maart 2019 was Congrescentrum Engels te Rotterdam het toneel voor de Internationale Netwerkdag van Rijkswaterstaat, een jaarlijks terugkerende bijeenkomst. Het werken binnen Rijkswaterstaat wordt steeds internationaler vanwege de mondiale thematiek rondom o.a. klimaat en digitalisering. Centraal stond het belang van het delen van deze kennis, ervaringen en de belangrijkste speerpunten. Op deze dag werden met de hulp van met hulp van inspirerende sprekers en workshops, interessante ervaringen uitgewisseld over Europese samenwerking, grensoverschrijdende projecten en relaties met onze buurlanden en samenwerkingspartners.

 

bureauMK heeft, in opdracht van 7Beaufort, deze dag samen met Rijkswaterstaat vorm gegeven. Naast een adviesrol met betrekking tot de opzet en vorm van het programma, heeft bureauMK de afstemming omtrent logistiek, techniek en catering met de locatie op zich genomen, afspraken gemaakt met het communicatiebureau over in te zetten middelen, het uitnodigings- en registratietraject uitgevoerd, contacten onderhouden met en zaken regelen voor (workshop)sprekers inclusief het bedenken van een leuk cadeau voor hen, de planning bijgewerkt en -bijgehouden en continue de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en in overleg met hen gebleven. Samen hebben we er een mooie dag van gemaakt!