Week van het Werkplezier Min BZK


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseert jaarlijks de Week van het Werkplezier. Tijdens deze week van maandag 14 t/m vrijdag 18 november 2022 hebben ruim 1.700 rijksambtenaren deelgenomen aan diverse (online) activiteiten om werk te maken van hun vitaliteit. Alle activiteiten waren rondom verschillende thema’s gerelateerd aan het vergroten van werkplezier en vitaliteit en bestonden uit bijv. IkiGai, coaching gesprekken, yoga, mindfulness, lezingen, webinars etc. In totaal werden er 35 activiteiten aangeboden verspreid over een hele week. Hier was een professioneel registratiesysteem voor nodig inclusief communicatie met deelnemers en ondersteuning bij vragen van Rijksmedewerkers. Daar zijn wij als bureauMK als professionele partij voor gevraagd.

 

Voor deze week was een goed registratiesysteem van belang om het inschrijfproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. bureauMK heeft hier jarenlange ervaring mee en kon daarom goed meedenken, adviseren en ondersteunen zodat het gehele registratieproces uit handen gegeven kon worden. En de klant ontzorgd kon worden!

 

Het digitale aanmeldformulier werd in de gewenste Rijkshuisstijl opgemaakt. Met de thema’s herkenbaar gekoppeld per activiteit. De vragen werden trapsgewijs gesteld worden zodat men alleen die vragen te zien kreeg die voor hem/haar relevant waren. Wachtlijsten werden bijgehouden, we verzorgden de communicatie naar deelnemers zodat zij de juiste informatie betreffende hun activiteit kregen en we hadden een korte responsetijd op de vragen van deelnemers. De week was een groot succes en er was veel animo voor alle activiteiten en opdrachtgever is ontzorgd gezien hun enthousiaste reactie.